AVG Verklaring

Bescherming van verstrekte en verzamelde gegevens

Verkregen persoonsgegevens staan in een beveiligde database, beschermd tegen ongewenste openbaarmaking, onrechtmatige wijziging, onbevoegde toegang en misbruik, naar de stand van de techniek. Deze gegevens worden uitsluitend en indien noodzakelijk, gebruikt in relatie tot de in opdracht van cliŽnten te verrichten werkzaamheden, dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder de bescherming van gerechtvaardigde belangen van cliŽnten, de verwerker of andere natuurlijke personen. Indien noodzakelijk voor de behandeling van het dossier kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Er worden geen gegevens gedeeld met derden voor commerciŽle doeleinden. Verkregen e-mailadressen van cliŽnten worden uitsluitend gebruikt om met hen contact te onderhouden.

Een ieder heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, tenzij de bestaande gegevens noodzakelijk zijn of blijven in relatie tot de opgedragen werkzaamheden. Verzoeken daartoe kunnen worden ingediend met het overleggen van verificatoire bescheiden betreffende de identiteit van de aanvrager. Van alle processtukken, relevante correspondentie en/of e-mails ontvangen cliŽnten kopieŽn. Originele processen-verbaal, beschikkingen, vonnissen, arresten, of eventueel door cliŽnt afgegeven stukken kunnen tijdens het uitvoeren van de opdracht worden opgevraagd en daarna gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Dossiers blijven na afloop van de opdracht maximaal zeven jaar bewaard en worden daarna, zonder nadere aankondiging, volledig vernietigd, tenzij dwingendrechtelijke wetgeving anders voorschrijft.